634 ZZ Double Shield Ball Bearing 4 X 16 X 5

634 ZZ Double Shield Ball Bearing 4 X 16 X 5

634-ZZ Double Shield Ball Bearing 4X16X5 4mm 0.1575 in d X 16mm 0.6299 in D X 5mm 0.1969 in B
$6.65 $5.78

Reviews